Rrgister and Pay-banner

| ขั้นตอนการสมัคร

  1. สมัครสมาชิกเว็บไซต์ และ Login
  2. เลือกรายการกิจกรรมที่ต้องการเข้าร่วม
  3. เลือกระยะทางและกรอกรายละเอียด
  4. ตรวจสอบรายละเอียด
  5. เลือกวิธีชำระเงิน โอนผ่านธนาคาร หรือ PayPal

-สำหรับท่านที่ชำระเงินผ่านธนาคาร ให้ทำการแจ้งชำระเงิน และอัพโหลดสลิปการโอนเงินผ่านทางหน้าเว็บไซต์ คลิ๊กเมนู “แจ้งชำระเงิน” (กรุณา Login ก่อนทำรายการ)
-ท่านสามารถเช็คสถานะการจ่ายเงินเมื่อ login เข้าสู่เว็บไซต์ หรือ Email ตอบรับการสมัครสำเร็จ

info1_TH